,

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Bildirgesi açıklandı

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Bildirgesi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” toplantısı sonucunda 11 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı.

“2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu” kapsamında Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin kalkınma hedeflerinin vahşi ekonomi anlayışıyla değil, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdürüleceğini vurguladı. Kurum’un açıkladığı sonuç bildirgesi iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi konularda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerden oluşuyor.

Türkiye 2030 Ulusal Katkı Beyanı güncellenecek

“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” başlıklı sonuç bildirgesinde yer alan hedefler ise şöyle belirlendi:

 • Sera gazı azaltım, uyum faaliyetleri, yasal düzenleme ve afet önleme çalışmaları: İklim Kanunu hazırlıkları altı ay içinde tamamlanacak ve Türkiye 2030 yılı Ulusal Katkı Beyanı bu yıl içinde güncellenecek. Türkiye Ulusal İklim Portalı isimli bir iklim uyarı sistemi geliştirilerek 81 ilin tamamında, doğal alanlarda ve şehir merkezlerinde iklim uyarı sistemleri kurulacak.
 • Şehirlere yeşil finansman imkânları: İller Bankası aracılığıyla belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktarılacak ve belediyelere çevreyi kirletmeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçlar hibe edilecek. Hava Emisyon Yönetim Portalı ile kirletenlerden elde edilen gelir, temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi tesislerine aktarılacak. Kaynakların doğru ve verimli kullanımını sağlamak için yeşil yatırıma hazır arazi üretimi yapacak olan Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalı bu yıl içinde tamamlanacak.
 • Dönüşümü ve tasarrufu esas alan döngüsel ekonomi modeli: Tekstilden plastiğe, inşaattan imalat sanayine kadar farklı sektörlerde analizler yapılarak oluşturulacak Döngüsel Ekonomi Ulusal Eylem Planı bu yıl içinde tamamlanacak. Sıfır atık uygulamaları tüm sektörlerde yaygınlaştırılarak; geri kazanım oranı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te ise yüzde 35’e çıkarılacak. Yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilen Depozito Yönetim Sistemi tüm illerde yaygınlaştırılacak ve atık su arıtma tesisleri biyorafineri tesislerine dönüştürülecek.
 • Çevre etiketi sistemi: Hali hazırda seramik, temizlik kağıdı, bulaşık deterjanı, turistik konaklama tesisleri, kozmetik ve cam gibi sektörlerde kullanılan Çevre Etiketi Sisteminin 2023 yılında en az 12 sektörde kullanılması sağlanacak. Çevre dostu sanayilerin rekabet gücü artırılacak.
 • İklim dostu yeşil binalar: Şehir içinde kalmış ve çevre kirliliğine yol açan sanayi alanları yeni yerlerine taşınacak. Şehircilik literatüründe “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” ismiyle geçen sisteme aşamalı olarak geçmek için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde düzenlemelere gidilecek. Bu kapsamda, 2023 yılından itibaren yapılacak 5 bin metrekareden büyük binalarda asgari enerji performansı yüzde 25 iyileştirmeye denk düşen “C” seviyesinden “B” seviyesine yükseltilecek. 2022 yılında hayata geçirilecek Yeşil Bina Sertifikası kapsamında mimari projelerde biriktirme ekipmanları ve geçici atık depolama alanları zorunlu hale getirilecek. Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında ise 2025 yılında 700 kamu binasında minimum yüzde 20 enerji verimliği ve enerji tüketiminde en az yüzde 70 azalma sağlanacak. Sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri sınırlandırılarak binalarda kullanılan sularda yüzde 25 tasarruf elde edilecektir.
 • Sanayi tesislerinden çıkan atık ısı geri kazanımı: Atık Isı Projesi kapsamında konut ısıtma giderleri yüzde 30 düşürülecek ve altı ay içinde yayınlanacak olan Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgesi ile atık ısının yeniden kullanımına özel ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar paylaşılacak.
 • İklim Dostu Karbon Nötr Şehir Projesi: Bir yıl içinde 81 ilin mevcut karbon salım ve tutulum envanteri oluşturularak İklim Dostu Karbon Nötr Şehir Projesi başlatılacak ve belirli noktalarda düşük emisyon bölgeleri kurulacak. NEFES Yazılımı ile hava kalitesi değerleri tespit edilerek şehir içi yeşil alanlar artırılacak.
 • Kirlilikle mücadele eylemleri: Tüm kirletici kaynakların ve hava, su, deniz, toprak gibi alıcı ortamların verileri Sürekli İzleme Merkezi’nde toplanarak kirlilikle mücadele eylemleri tek merkezden yönetilecek. Mobil Atık Takip Sistemleri aracılığıyla da tüm atık grupları hem yerinde hem çevrimiçi olarak izlenebilecek.
 • Yeşil kalkınma projelerinde gençlere öncelik ve yeşil istihdam: 2021 yılında başlatılan genç istihdam seferberliği kapsamında 2022 yılı istihdamı 50 bine çıkarılacak. 209 üniversiteden 20 bin iklim elçisi genç belirlenecek ve dünyaya faydalı oyun yazılımlarına finans desteği verilecek.
 • Sürdürülebilir arazi yönetim modeli: Konya-Karaman bölgesinde başlatılan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) Projesi kapsamında toprak altı ve damla sulama sistemlerinin uygulaması ülkenin tamamına yaygınlaştırılacak. Altı bölgede başlatılan ağaçlandırma ve erozyon kontrol projesi, erozyon riski altındaki tüm bölgelerde uygulanacak.
 • Eğitim, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları: Yeşil Kalkınma Devrimi’ni anlatmak için 10 milyon vatandaşa çevre, iklim de yeşil kalkınma eğitimi verilecek.
Paylaş
2 Responses

Yorumlara kapalı.