Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyeleri toplandı

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyeleri toplandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında toplanan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planını her yönüyle ele aldı.

Toplantının ardından Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kurum ve sektör temsilcilerinin her düzeyde eylem planını destekledikleri açıklandı. Bakanlık ayrıca “Cumhurbaşkanımızın Yeşil Mutabakat Eylem Planı genelgesinde de belirtildiği gibi ülkemizin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine tüm paydaşlarımızla katkı sağlayacağız,” ifadeleriyle çalışmalarını anlattı.

27 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları katılırken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da üst düzeyde katılım sağlandı. Toplantıda, TOBB, TİM, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve Türk Müteahhitler Birliği gibi özel sektör çatı kuruluşlarının yanı sıra birçok sektör temsilcisi kuruluş ve firma, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki beklentilerini ve yürütülecek çalışmalar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Yeşil dönüşüm için kamu-özel iş birliği

Toplantıda öne çıkan konulardan biri Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın uygulanabilmesi için kamu sektörü ile özel sektörün iş birliğinin önemi oldu. Bununla birlikte, sürdürülebilir yeşil dönüşüme yönelik finansman olanaklarının ve teşviklerin yerli teknoloji imkânları yaratılarak gözden geçirilmesine de vurgu yapıldı.

Katılımcıların altını çizdiği diğer bir konu ise yeşil dönüşüme yönelik özellikle KOBİ’ler nezdinde farkındalık yaratılması için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesiydi. Ayrıca AB tarafından uygulanması planlanan Sınırda Karbon Düzenlemesinin Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde malların serbest dolaşımına ve ülkemizin rekabetçiliğine zarar vermemesine yönelik atılacak adımlar da tartışıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki çalışmalar plan kapsamında belirlenen Çalışma Grupları ve ihtiyaç halinde kurulacak ihtisas grupları tarafından sürdürülecek.

Paylaş