,

Bakan Varank: “Amacımız metal sektörünü yeşile ve çevreye daha duyarlı bir yapıya kavuşturmak”

Bakan Varank: “Amacımız metal sektörünü yeşile ve çevreye daha duyarlı bir yapıya kavuşturmak”

Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı (METAL EXPO) dahilinde düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı’nda “2030 Çelik Stratejisi” hazırlıkları kapsamındaki belirsizlikler, sorunlar ve öneriler konuşuldu. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması için belirlenen öncelikli sektörler arasında çelik ve alüminyum sektörlerinin yer aldığına dikkat çekti ve ekledi: “Çelik ve alüminyum sektörünün 2030 ve 2050 yılları projeksiyonlarını AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hazırlıyoruz, amacımız metal sektörünü yeşile ve çevreye daha duyarlı bir yapıya kavuşturmak.”

Varank’ın konuşmasından öne çıkan diğer gündemler şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında ülkemiz için milat olacak bir gelişmeyi tüm dünyayla paylaştı. 2015 yılında imzaladığımız Paris İklim Anlaşması, ekim ayında meclisimizin onayına sunulmuş olacak. Yatırım, üretim, istihdam ve ithalat politikalarında köklü değişikliklere yol açacak bu süreci 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından bir tanesi olarak görüyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili ele alınması gereken diğer konuları da aslında peyderpey uygulamaya başlamıştık. AB Yeşil Mutabakatı için hazırladığımız eylem planını yakın zamanda devreye aldık. Paris İklim Anlaşması’yla bu kararlılığımızı orta ve uzun vadede yeni bir hedef haline getirerek güçlendirmiş olacağız.”

“Hedefimiz demir çelik sektörünün başarısını sürdürülebilir kılmak”

“Geçtiğimiz yıl, küresel üretim ve ticaret pandeminin de etkisiyle son yüzyılın en büyük travmalarından birini yaşarken Türk demir çelik üreticileri tecrübe ve yetenekleriyle büyük bir başarı yakaladı. ABD ve Avrupa Birliği’nin uyguladığı ihracat politikaları sebebiyle küresel çelik sektörü yüzde 1 daralırken kendine alternatif pazarlar geliştiren çelik sektörümüz yüzde 6’lık büyüme gerçekleştirdi. Demir çelik sektöründe Avrupa’nın en büyük üreticisi olan ülkemizin bu başarısını sürdürülebilir kılmak asıl meselemiz olmalı.”

“21. yüzyıl, dijital ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşımış oldu. İklim değişikliğiyle mücadele politikaları hız kazanırken sürdürülebilir büyüme yaklaşımı dünya ekonomisinin bütün aktörleri tarafından benimsendi. Avrupa Birliği sadece bir iklim politikası olarak değil, ekonomik bir dönüşüm programı olarak da uyguladığı Avrupa Yeşil Mutabakatını tüm dünyanın gündemine soktu. Yaşanan bu gelişmeler, AB ile finansal, ticari ve siyasi ilişkileri olan tüm ülkeleri etkiliyor. Biz de en büyük ticaret ve yatırım ortağımız AB’deki gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyoruz.”

“Planlı sanayileşme için Yeşil OSB uygulamasına geçiyoruz”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hem AB’ye entegrasyonun sürdürülebilmesi hem de uluslararası rekabetçiliğimizin korunması için ulusal politikalarımıza yön veren en önemli konu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması. Bu süreçte kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği halinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı hazırladık. Bunun dışında planlı sanayileşmenin teşvik edilmesi ve ekolojik dengenin korunması için Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasına geçiyoruz. Pilot olarak seçilen organize sanayi bölgelerinde çevreci altyapı ve döngüsel ekonomi konularında çalışarak Yeşil OSB ulusal çerçevesinin ana hatlarını sektörle buluşturuyoruz.”

“Yeşil dönüşüme yönelik çevreci yatırımları destekleyeceğiz”

“AB Yeşil Mutabakatı kapsamındaki diğer bir planımız ise sanayinin döngüsel ekonomiye geçişinde ve karbonsuzlaşmasında yürütülecek uluslararası finansman kaynaklarının kullanılmasının önünü açmak. Bu çerçevede Bakanlık olarak AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki teknik danışmanlık, yatırım ve finansal projeleri destekliyoruz. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek yatırımcılarımızın öncelikleri doğrultusunda yatırım teşviklerinde gerekli güncellemeleri de yapıyoruz. Ayrıca kalkınma ajanslarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümü sağlayacak, çevreci ve katma değerli üretime yönelik yatırımları da desteklemeye devam edeceğiz.”

“Alüminyum sektöründe sıfır karbonlu üretim için yol haritası oluşturulacak”

“Döngüsel ekonomi kapsamında önemli bir diğer konu da piyasaya arz edilen metal ürünlerinin ne kadar süre sonunda tekrar geri dönüşüme sokulabileceği. AB’nin en büyük metal tedarikçisi olan sektörümüzün rekabet gücünü koruması için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile “Türkiye’nin Sıfır Karbonlu Çelik Üretimi Yol Haritası” projesini başlattık. Bu yol haritası, ülkemizin çelik sektöründe 2030 ve 2050 yılı projeksiyonlarını ortaya koyacak en temel strateji belgesi olacak. Önümüzdeki süreçte alüminyum sektörü için de ayrı bir çalışmayı başlatacağız.”

 

Paylaş