İnşaat Sektörünü Karbonsuzlaştırmak: COP26’dan Bazı Çıkarımlar

İnşaat Sektörünü Karbonsuzlaştırmak: COP26’dan Bazı Çıkarımlar

Çimento ve inşaat sektörü 2050 yılına kadar net sıfıra nasıl ulaşabilir? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP26) McKinsey’in ev sahipliği yaptığı yuvarlak masa toplantısından öne çıkan başlıkları İSO Yeşil Blog için çevirdik.

İnsanlar tarafından inşa edilmiş çevre, diğer bir deyişle çimento ve inşaat sektörünün değer zinciri, küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 25’inden sorumlu. Bu nedenle 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için, binaların ve inşaat sektörünün önümüzdeki 30 yılda önceki 30 yıla oranla üç kat daha hızlı karbonsuzlaşması gerekiyor. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından farklı şirketler çeşitli karbonsuzlaşma taahhütleri verdi, ancak hiçbirinin bu hedefe tek başına ulaşamayacağını unutmamalı.

Glasgow’daki COP26 İklim Değişikliği Konferansı’nda küresel mülk sahiplerini, müteahhitleri, malzeme tedarikçilerini, yatırımcıları ve ekipman üreticilerini bir araya getiren bir oturuma ev sahipliği yapan McKinsey, şu sorulara dikkat çekti:

  • Çimento ve inşaat sektörü şu anda hangi önlemleri alabilir?
  • Sektörün değer zincirinde yer alan paydaşlar hedeflere ulaşmak için nasıl iş birliği yapabilir?

McKinsey’in ev sahipliğinde bu soruları tartışan sektör paydaşlarının buluşmasından şu dört anahtar tema ortaya çıktı:

1. Sektörü zor ve büyük bir sınav bekliyor

Malzeme işleme ve bina operasyonları, bina ve altyapı çalışmalarından kaynaklı toplam emisyonların yaklaşık yüzde 97’sini oluşturuyor. Net sıfır hedeflerine ulaşmak için, yeni binaların karbondan arındırılmış çimento ve çelik gibi alternatif malzemelere ihtiyacı var. Mevcut stok ise daha kullanışlı uçtan uca güçlendirme çözümleriyle desteklenen yenilenebilir enerji kaynaklarını, verimli bina operasyonlarını ve ölçüm performansını gerektiriyor.

2. Sınavı ancak hızlı hareket eden ve birlikte çalışan şirketler geçebilecek

COP26, şirketler için net sıfır karbon emisyonuna ulaşmanın artık sadece düzenleyici bir iş ilkesi değil, rekabette de fark yaratacak bir değer olduğunu açıkça ortaya koydu. Ne var ki inşaat sektörü politika, finansman ve projeler arasındaki bir “ilk hamle sorunuyla” tıkanıyor, ancak CEO’lar mevcut koalisyonlara katılarak, yenilerini kurarak ve yatırım ve yenilik konusunda hızlı hareket ederek bu sorunu çözebilir.

3. Kalanlar sınavı geçmek için ne yapmalı?
  • Odağınızı büyümeden değer üretmeye kaydırın: Karbonsuzlaşma, büyümek için gerekli lisanslardan biri ancak artık önemli olan sorumlu bir şekilde büyümek. Endüstri, tarih boyunca değer yaratmak için gayri safi yurt içi hasılaya ve nüfus artışına odaklansa da yeni dünya düzeninde bunlar artık yeterli değil, çünkü gayri safi yurt içi hasıla ve nüfus artışı gibi göstergeler yerini karbonsuzlaşma ve yeşil dönüşüm gibi süreçlere bırakıyor. Örneğin, artık yeşil binalar inşa edenler daha ucuz finansmana ve yeşil planlama bölgelerine erişebilecekken karbonsuzlaşma zincirine katılmayanlar varlıklarını tehlikeye atacaklar.
  • Paylaşarak ölçeklendirin: Parçalanma, yeni yeşil yatırım dünyasında risk denklemini bozan faktörler arasında. Endüstri ancak ortak standartlar geliştirerek, AR-GE kaynaklarını paylaşarak ve karbonsuzlaşma stratejilerinin ve yeni teknolojilerin yolunu belirleyebileceği bir forum yaratarak inovasyonu güçlendirebilir.
  • Yeşil yatırımı ve yeni teknolojileri ciddiye alın: Net Sıfır için Glasgow Finans Birliği’ne (Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ) hibe edilen 130 trilyon dolarlık özel sermayenin de kanıtladığı üzere ortada bir yeşil finansman sıkıntısı yok. Aksine yatırımcılar büyük ölçekli yeşil proje açığıyla karşı karşıya. Şirketler, sürdürülebilirlik taahhütlerini artırarak, mevcut varlıklarını karbonsuzlaştırarak ve yapılı çevreye hizmet sunan çeşitli yeşil girişimlerle ortaklıklar kurarak sermayelerini bu yöne doğru kanalize edebilir.
  • Dönüşüme müşteriyle başlayın: Müşteri taleplerini artırmak için net bir geri ödeme sunan, kaliteli ve uygun çözümler geliştirin. Örneğin, güçlendirme pazarında tüketiciler çoğunlukla karmaşık, çekici olmayan ve ne kadar finansal fayda getireceği belirsiz tekliflerden yılmış durumda. Şirketler, müşteri sorunlarına tasarım odaklı bir yaklaşım belirleyerek yeni ürünlere ve entegre çözümlere yatırım yapabilir.
  • Bir inovasyon kültürü yaratın: Herkesin bildiği gibi binalar ve inşaat sektörü, değişim hızı yavaş olan sektörlerden biri. COP26’da da bir inovasyon kültürü yaratmanın gerekliliği vurgulandı. Bu noktada net büyüme için yeni hedefler belirlemek, uygun ürünlerle “test et ve öğren” anlayışını teşvik etmek, risk sermayesi tarzı ölçülü finansman uygulamalarını devreye sokmak, AR-GE bütçelerini artırmak, çeşitli sertifikalarla sürdürülebilirlik primleri oluşturmak veya rekabet öncesi iş birliklerini teşvik etmek pratik adımlar arasında sayılabilir.
  • Yeni beceriler geliştirmeye şimdi başlayın: COP26, inşaat endüstrisinin bir dönüm noktasına ulaştığını gösterdi. Hareket eden sermaye ve politika mevcut becerileri her an geçersiz kılabilir. Örneğin yarının güçlendirme iş gücü bugün hala yok. Bu nedenle kamu ve özel sektördeki endüstri liderlerinin beklenen talepleri karşılayabilecek beceri ve kapasiteleri geliştirmeye şimdiden başlaması gerekiyor.
4. Kamu sektörü, karbonsuzlaşma teşvikleri oluşturmalı

Karbon fiyatlandırması, daha yüksek bina performans standartları ve bina kodu değişiklikleri, tüketicilerin ve endüstrinin daha adil ve düzenli bir net sıfır geçişine doğru yönelmesini kolaylaştırabilir. Ancak özellikle biyokütle gibi geçiş çözümleri söz konusu olduğunda yatırım ufuklarında kamu tarafından verilmesi gereken daha net sinyallere de ihtiyaç var.

İnşaat endüstrisinin önemli bileşenlerinden olan ana metaller ve maden, taş ve toprak ürünleri sanayilerinin yeşil dönüşüm önceliklerini öğrenmek için İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan yol haritalarını okumayı unutmayın:

Ana Metaller Sanayi Sürdürülebilirlik Yol Haritası: https://www.isoyesilblog.com/metal-sanayi-nasil-daha-yesil-olabilir/

Maden, Taş ve Toprak Ürünleri Sanayi Sürdürülebilirlik Yol Haritası: https://www.isoyesilblog.com/maden-tas-ve-toprak-urunleri-sanayinin-surdurulebilirlik-oncelikleri/

 

 

Paylaş