Sürdürülebilir finansın iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü

Sürdürülebilir finansın iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü

Avrupa Yatırım Bankası Baş Sürdürülebilirlik Finans Danışmanı Eila Kreivi, çevre ve toplumsal fayda sağlayan yatırımların önemini anlatıyor.

İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar, sadece çevre için değil, aynı zamanda toplumlar ve ekonomiler için de tehdit oluşturuyor. Sürdürülebilir finans, bu sorunlara karşı mücadele etmek için finansal araçları kullanarak çözümler sunuyor.

Sürdürülebilir finans, finansal faaliyetlerin ekolojik, sosyal ve yönetimsel boyutları dikkate alarak yürütülmesini esas alıyor. Bu yaklaşım, finansal kararların sadece kısa vadeli karlılık hedeflerine dayalı olmadan  uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine yönelmesini amaçlıyor. Böylelikle hem çevresel hem de toplumsal fayda gözetilirken finansal kazanç da elde edilebiliyor.

Avrupa Yatırım Bankası’nın Baş Sürdürülebilirlik Finans Danışmanı Eila Kreivi, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için finans dünyasının dikkatini bu alana yönlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Kreivi’nin sürdürülebilir finansın ne olduğu, neden önemli olduğu ve finans dünyasının bu alana nasıl katkı sağlayabileceği gibi konulara açıklık getirdiği röportajı İSO Yeşil Blog için çevirdik.

Sürdürülebilir finans nedir?

Sürdürülebilir finans, yatırım kararlarının odağına çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini alarak uzun vadede sürdürülebilir projeler ve faaliyetlere yatırım yapma yaklaşımını ifade eden bir kavram. Sürdürülebilir finans, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılmasında da kilit bir rol oynuyor. Sürdürülebilir teknoloji, endüstri ve ulaşım yoluyla yeşil bir ekonomiye doğru ilerlemeyi sağlıyor.

Gıda fiyatları artarken ve enerji krizi yaşanırken insanlar neden sürdürülebilirliği önemsemeliler?

Sadece mevcut sorunlar için endişelenmek anlaşılır olsa da asıl geleceğimiz için endişelenmemiz gerekiyor. İlaç sıkıntısı, gıda fiyatları ve enerji krizi gibi sorunlar, yeşil dönüşümü gerçekleştirmediğimiz sürece daha da derinleşecek. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İklim değişikliği, küresel gıda güvenliğini ve göçleri tetikleyerek özellikle gelişmekte olan ülkeleri olumsuz bir şekilde etkiliyor. Öte yandan yıkıcı sel ve yangın gibi aşırı hava olaylarına da neden oluyor.

Dolayısıyla yeşil dönüşüm aklımızdaki son değil, ilk şey olmalı.

Kısa vadeli çözümleri, uzun vadeli çözümlerle veya sorunlarımızın nedenleriyle bir tutmamak çok önemli. Rus gazının kesilmesi  değil, bizim Rus gazına bağımlılığımız asıl temel sorunumuz. Dolayısıyla karbonsuzlaştırma yalnızca iklim krizi için değil, aynı zamanda Avrupa ve dünya için güvenli ve ucuz enerji sağlamak açısından da büyük öneme sahip.

Ekonomik kriz ve enerji krizinin yaşandığı bir dönemde sürdürülebilir finans nasıl bir katkı sağlayabilir?

Sürdürülebilir finans bir araç. Öncelikle bir şeyler inşa etmeye karar vermek gerekiyor, ardından sürdürülebilir finansman, yatırımın finansmanında bir araç olarak kullanılabilir. Sürdürülebilir finansman, insanların yatırımcılarla bağlantı kurmasına ve stratejilerini ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, fiyatlandırmada ve finansmana erişimde yardımcı olabilir.

İhtiyaç duyulan yatırımın miktarı, hükümetlerin ve kamu yetkililerinin karşılayabileceğinden çok daha fazla. Bu noktada özel sektör ve sermaye piyasalarının kilit bir rol oynaması gerekiyor.

Sürdürülebilirliği önemli bir konu olarak görmeyen insanlara, bunun önemli bir konu olduğunu nasıl anlatabiliriz?

Yeşil dönüşüm, insanların aklına gelen ilk şey olmasa bile, çok önemlidir. Gıda, ilaç ve enerji ile ilgili tüm sorunlar aslında biyolojik çeşitlilik, iklim ve çevreyle bağlantılı. Yeşil dönüşümün aciliyetinin ve sürdürülebilirlik ihtiyacının göz ardı edilmesi, yanan evinizi söndürürken gelecek olan su faturasından endişelenmeye benziyor.

Öte yandan sürdürülebilirlik yeni iş fırsatları da yaratıyor. Örneğin, yeşil enerjiyle çelik üreten Finlandiya yabancı yatırımcıyı çekiyor. Yani sürdürülebilirlik ekonomik büyümeye de katkı sağlıyor.

Orta ve uzun vadede sürdürülebilir finansa yönelik yeni düzenlemeler getirilmesi planlanıyor mu?

ABD’deki Enflasyon Azaltma Yasası’nın ne gibi etkiler doğuracağı şimdilik öngörülemiyor. Bunun dışında AB düzenlemeleri açısından bakacak olursak, öncelikle daha iyi bir çerçeve belirlenmesi ve yeşil yıkamanın (green washing) önüne geçilmesi hedefleniyor. Şeffaflık bu noktada çok önemli. Yeşil yatırımdan bahsederken enerji tasarrufu, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi gibi yapılacak yatırım ile çevreye katkı sağlayacak bir yaklaşımı kastediyoruz. Bir şeyi yeşil olarak adlandırıyorsak, belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Eğer karşılamazsa, onu yeşil olarak adlandırmamalıyız.

 

Paylaş