Orta Vadeli Program’da Yeşil Dönüşüm için 7 Hedef

Orta Vadeli Program’da Yeşil Dönüşüm için 7 Hedef

Yeni Orta Vadeli Program’ın makroekonomik hedefler ve politikalar bölümünde yer alan başlıklardan biri de “Yeşil Dönüşüm” oldu.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni Orta Vadeli Programın yayımlandığını “Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verdiğimiz Orta Vadeli Program bugün yayımlandı. Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz,” ifadeleriyle Twitter hesabından duyurdu.

“Sıfır karbon ekonomisine geçişte finans sektörünün önemli bir rolü olacak”

Makroekonomik gelişmeler dışında bankacılık sektörüne etkide bulunması beklenen en önemli konuların finansal sektörlerdeki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası düzenlemeler olacağı belirtilen Orta Vadeli Program’da, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında reel ekonominin sıfır karbon ekonomisine dönüşüm sürecinde finans sektörünün ve bankacılığın önemli bir rolü olacağı vurgulanıyor. 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, yeşil dönüşümü dikkate alan istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme amaçlandığı belirtilirken küresel tedarik zincirindeki dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimlerin de dikkate alınacağı söyleniyor.

Yeşil dönüşüm makroekonomik hedefler arasında

“Yeşil Dönüşüm” başlığının programın makroekonomik hedefler ve politikalar bölümünde ayrı bir başlık olarak ele alınması da dikkat çekti. Avrupa Birliği tarafından 2019 yılı sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin önem kazandığının söylendiği başlık altında, “Bu durum, başta ana ihracat pazarımız olan AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomide yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme süreci, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenecektir,” ifadelerine yer verildi.

Yeşil Dönüşüm için Yedi Hedef

Orta Vadeli Programda “Yeşil Dönüşüm” başlığı altında 7 adet politika ve tedbir ele alındı:

  1. Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek ve kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek; başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın rekabet gücü artırılacaktır.
  2. Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla AR-GE çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
  3. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecektir.
  4. Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecektir.
  5. Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir.
  6. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.
  7. Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Yeşil dönüşüm konusu Orta Vadeli Programın diğer başlıklar altındaki hedeflerinde de öne çıkan konulardan oldu. Programın istihdam hedeflerinde dijitalleşme ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi vurgulanırken, finansal istikrar hedeflerinde de yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi ve yeşil yatırımların desteklenmesi öne çıktı.

Programın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş
1 Responses

Yorumlara kapalı.