,

İSO Sürdürülebilirlik Platformu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi

İSO Sürdürülebilirlik Platformu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi

İSO Sürdürülebilirlik Platformu; üçüncü toplantısını İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetler için stratejik öneriler geliştirmeyi ve ilgili tarafları bir araya getirerek sinerji yaratmayı amaçlayan İSO Sürdürülebilirlik Platformu; üçüncü toplantısını İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir’in ev sahipliğinde 23 Kasım 2021’de gerçekleştirdi. Sanayi, kamu, finans, akademi, sivil toplum kuruluşları ve İSO danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alınan konu başlıkları; 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile ilgili değerlendirmeler ve 7 Aralık’ta “Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” teması ile gerçekleşecek olan İSO 15. Sanayi Kongresi programı oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mustafa Tacir, 1 Kasım’da Glasgow’da başlayan COP26’ya 200’den fazla ülkenin katıldığını belirterek müzakerelerin uzaması sonucu konferansın 13 gün sürdüğüne değindi. Tacir, iki hafta boyunca devam eden yoğun müzakereler sonucunda bir anlaşma metni üzerinde mutabık kalınarak Glasgow İklim Anlaşması için uzlaşma sağlandığını belirtti. Tacir, Anlaşma’dan çıkan en önemli kararların kömürün aşamalı olarak azaltılması ve taraf ülkelerin emisyon azaltım taahhütleri kapsamında verdikleri ulusal katkı beyanlarının (NDC) düzenli olarak gözden geçirilmesi olduğunu aktardı. İklim değişikliği ile mücadelede yeterli kararlar çıkmasa da ilk defa bir Birleşmiş Milletler iklim anlaşmasında fosil yakıt kullanımının sınırlandırılmasından bahsedildiğini hatırlatan Tacir, Paris İklim Anlaşması’ndan bu yana kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiği ilk toplantı olması sebebiyle de COP26’nın önem arz ettiğinin altını çizdi.

Toplantıda COP26’ya katılım sağlayan platform üyeleri söz alarak izlenimlerini aktardılar. COP26’da Hindistan müdahalesiyle müzakerelerin uzaması sonucu imzalanan İklim Paktı’nda yüzeysel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefinin hayatta kalmasına ve kömür azaltımının önemine vurgu yapıldı. Taraf ülkelerin ulusal katkı beyanları üzerine net kararlar alındığı, iklim değişikliğine uyum tarafında gelişmiş ülkelerin gelişmekte olanlara yardım fonu oluşturacağı ve tüm bunlarla ilgili inisiyatiflerin açıklandığı belirtildi.

Ayrıca COP26’da iklim değişikliği ile mücadelede belirlenecek tüm aksiyonlar alınırsa, yeryüzü sıcaklıklarının yüzyıl sonunda 1,8 derece ile sınırlandırılabileceğine değinildiği ve insan kaynaklı karbon salımını durdurduğumuzda, mevcut karbon miktarının yarısının 30 yıl içinde atmosferde emileceğinin vurgulandığı hatırlatıldı.

COP26 kapsamında gündeme gelen metan emisyonlarının azaltılması çerçevesinde konulan hedefin tarım ve hayvancılık sektörlerine önemli bir etki yaratacağı belirtilerek, iklim adaptasyonu konusunda deklare edilen ilk rakamların üç katı hacminde fonların açıklandığına değinildi. Karbon piyasaları ile ilgili bir ivmelenme olduğu ve bu sebeple doğa temelli çözümlerin hedeflenmesinin önemli olduğu vurgulandı. Dünya Bankası’nın yoksulluğun hız kazanması sebebiyle eleştirildiği COP26’da sadece kömürden çıkışın değil doğalgaz konusunun da konuşulmasının kritik bir nokta olduğu belirtildi.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için kamu ve özel kurumların yapacağı çalışmaların raporlanması konusunun önemli olduğu belirtilerek Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) vakfının ilk defa uluslararası sürdürülebilirlik finansal raporlamayı deklare ettiğine değinildi. Finansal ve finansal olmayan bilgi entegrasyonunun önemi hatırlatılarak ilk kez bundan bahsedilmesi durumunun doğru finansal kaynakları destekleyecek bir gelişme olduğu vurgulandı.

İSO Platform toplantısı kapsamında Platform üyelerine 7 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde yüz yüze gerçekleşecek olan 15. Sanayi Kongresi programı ile ilgili detay bilgi verildi.

Paylaş