,

AB, yeşil dönüşüm için devlet desteğini güçlendiriyor

AB, yeşil dönüşüm için devlet desteğini güçlendiriyor

Avrupa Komisyonu iklim, çevrenin korunması ve enerji için devlet yardımıyla ilgili yeni kılavuz ilkelerini onayladı. Yeni ilkeler Ocak 2022’de resmen kabul edilecek ve o andan itibaren geçerli sayılacak.

Avrupa’nın yeşil dönüşümünü desteklemek için önemli miktarda sürdürülebilir yatırıma ihtiyacı olacağını belirten Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, özel sektörden ciddi bir pay gelecek olsa da yeşil dönüşümün hızlı gerçekleşmesinde kamu desteğinin belirleyici olacağını söyledi: “Onaylanan yeni yönergeler, toplumumuzu karbondan arındırmak için yaptığımız her şeyi artıracaktır. Ayrıca Yeşil Mutabakat’ın uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini hızlandırmak için yenilenebilir kaynaklar da dahil olmak üzere üye devletlerin yatırımları kolaylaşacak. Bu kılavuz, devlet yardım kurallarımızın Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı desteklemede tam rol oynamasını sağlamak için büyük bir adım.”

Üye devletlerin AB hedeflerini yakalamasına destek

Komisyon’a göre yeni kurallar Yeşil Mutabakat’ta belirtilen önemli AB hedefleri ve enerji ve çevre alanlarındaki diğer son değişikliklerle uyum sağlamayı amaçlıyor ve iklimi korumanın artan önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni kurallarla birlikte üye devletlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uygun maliyetli bir şekilde ulaşabilmeleri için gerekli desteği sağlayacak esnek bir çerçeve oluşturuluyor.

21 Aralık 2021 tarihinde onaylanan kurallar, iklim koruması ve yeşil enerji üretimi de dahil olmak üzere çevrenin korunmasına yönelik yeni projeleri destekliyor. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, temiz (çevre dostu) hareketlilik, altyapı, döngüsel ekonomi, kirliliğin azaltılması gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı’na katkıda bulunulabilecek bölümlere sahip kılavuzda, biyolojik çeşitliliğin restorasyonu ve enerji arzının güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler de yer alıyor.

KOBİ’lerin yeşil dönüşüme katılımı kolaylaşacak

Kurallar, üye devletlerin AB’nin iddialı enerji ve iklim hedeflerine vergi mükellefleri için mümkün olan en düşük maliyetle ve pazar rekabetlerini bozmayacak şekilde ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kılavuz ilkeler ayrıca yeşil dönüşümde önemli itici güçler olan yenilenebilir enerji topluluklarının ve KOBİ’lerin dönüşüme katılımını kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

Yeni yönergelerin en öne çıkan özelliklerinden biri üye devletlerin destekleyebileceği yatırım ve teknoloji kategorilerini Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine destek olabilecek tüm teknolojileri kapsayacak şekilde genişletmesi. Kılavuza eklenen yeni bir bölüm, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve endüstriyel karbondan arındırma da dahil olmak üzere ekonominin farklı sektörlerinin karbon nötr olmasını destekleyen önlemlerin değerlendirilmesini kolaylaştırıyor. Yeni kurallarla birlikte fon açığının yüzde 100’üne kadar olan yardım miktarlarına izin veriliyor ve üye devletlerin endüstrilerini yeşillendirme ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yardım araçları getiriliyor.

Sera gazı dışındaki kirliliğin önlenmesi de amaçlanıyor

Yeni yönergeler, gürültü kirliliğinin önlenmesi, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, biyolojik çeşitlilik ve çevresel hasarın iyileştirilmesine yönelik yardım gibi sera gazları dışındaki kirliliğin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik çok sayıda güncellenmiş bölüm de içeriyor. Ayrıca, binaların enerji performansı ve tüm ulaşım modlarını kapsayan temiz hareketlilik gibi önemli alanlarda yatırımların teşvik edilmesine yönelik bölümler de yer alıyor.

Yeni ilkelerle birlikte yoğun enerji kullanan tüketiciler için belirli elektrik vergilerinin düşürülmesine ilişkin mevcut kurallarda da değişikliğe gidiliyor. İlkeler, bu vergiler nedeniyle belirli sektörlerdeki faaliyetlerin çevre disiplinlerinin bulunmadığı ya da AB’dekinden daha az iddialı olduğu yerlere taşınması riskini sınırlandırmayı hedefliyor. Öte yandan, AB iklim hedeflerine ulaşmak için gereken gelişmiş karbonsuzlaştırma çabalarını karşılamaya yönelik, karbondan arındırma ve sosyal politikaları finanse eden tüm vergilerde indirim yapılması planlanıyor. Yeni kılavuzda, ayrıca enerji sektöründeki karbonsuzlaştırmayı kolaylaştırmak için kömür, turba ve petrol tesislerinin kapatılmasına yönelik yardımlarla ilgili yeni bir bölüm de yer alıyor.

 

 

Paylaş